Art Museum

ĮTRAUKIOJO UŽIMTUMO SKATINIMAS DIEGIANT ATVIRAS INOVACIJAS GLAM SEKTORIUJE

Erasmus+ projektas „INCLUDED - Promoting Inclusive Employment in the GLAM Sector through Open Innovation“ (Vert. „Įtraukiojo užimtumo skatinimas diegiant atviras inovacijas GLAM sektoriuje“ Projekto Nr. 2022-1-AT01-KA220-ADU-00008513

 

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2022-11-01 – 2024-10-31

Projekto akronimas: INCLUDED

 

Projektas skirtas žmonių su negalia įdarbinimui GLAM sektoriuje, nes šio sektoriaus kultūros institucijos atlieka didžiulį vaidmenį siekiant socialinių pokyčių, todėl turėtų rodyti įtraukios visuomenės pavyzdį, formuoti sektoriaus ateitį, taip pat vadovauti visuomenės pokyčiams ir puoselėti socialinę įtrauktį. Žmonės su negalia yra vieni iš tų, kurie pirmiausia pašalinami iš darbo rinkos, o projektu INCLUDED siekiama sugriauti šią tendenciją.

 

Projekto tikslai:

  • Didinti suaugusiųjų švietimo paslaugų teikėjų gebėjimus teikti lanksčias ir kokybiškas mokymosi galimybes suaugusiems žmonėms su negalia

  • Skatinti GLAM personalo specialistų informuotumą apie įtraukią įdarbinimo praktiką

  • Skatinti suinteresuotųjų šalių įsitraukimą norint juos įtraukti į politikos kūrimą ir veiklas, kurios palaikytų žmonių su negalia vienodas galimybes GLAM sektoriuje.

 

Tikimasi pasiekti šiuos rezultatus:

  • Suteiktos lanksčios mokymosi galimybės suaugusiems žmonėms su negalia

  • Sustiprintos suaugusiųjų švietimo darbuotojų kompetencijos rengiant suaugusiesiems su negalia skirtas mokymo programas

  • Didesnis GLAM personalo specialistų informuotumas apie įtraukią įdarbinimo praktiką

  • Sukurti paramos tinklai, kuriuos sudaro suinteresuotosios šalys ir suaugusieji su negalia

  • Sudaryti sąlygas suaugusiems žmonėms su negalia vienodai patekti į GLAM darbo rinką ir įsidarbinti

  • „Living Labs“ kūrimas

 

Projekto koordinatoriai: Vinco (Austrija)

Projekto partneriai:

Asociacija MINTIES BITĖS (Lietuva)

SYNTHESIS CENTER FOR RESEARCH AND EDUCATION LIMITED (Kipras)

Brainplus GmbH (Austrija)

ACADEMY OF ENTREPRENEURSHIP ASTIKI ETAIREIA (Graikija)

EURELATIONS GEIE (Italija)

Naujienos

Džiugios naujienos!

Lapkričio 8 d. dalyvavome naujo ERASMUS+ projekto „Įtraukiojo užimtumo skatinimas diegiant atviras inovacijas GLAM sektoriuje - INCLUDED“, Nr. 2022-1-AT01-KA220-ADU-00008513 pirmajame partnerių susitikime, kuris vyko Kapfenbergo mieste, Austrijoje.

Susitikimo metu buvo pristatytas projektas, kalbėjome apie jo valdymą, reikiamus parengti dokumentus, aptarėme būsimą projekto logotipą ir sklaidos kanalus ir žinoma pirmuosius laukiančius darbus.

Kviečiame paskaityti apie projektą daugiau ir sekti naujienas mūsų internetinėje svetainėje.

314069175_5519091451460822_5009611709264572378_n.jpg