Working on Laptop

SKAITMENINĖS PRIEMONĖS JAUNŲ ANTROS KARTOS MIGRANTŲ MOTYVAVIMUI IR ĮTRAUKIMUI Į DARBO RINKĄ

Erasmus+ projektas „EMPLOY ME - Digital paths to motivate and include young 2nd generation

migrants in employment“ (Vert. „Skaitmeninės priemonės jaunų antros kartos migrantų motyvavimui ir įtraukimui į darbo rinką“ Projekto Nr. 2022-1-LT02-KA220-YOU-000089553

 

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2022-11-01 – 2024-10-31

Projekto akronimas: EMPLOY ME

 

Projekto koordinatoriai: Asociacija MINTIES BITĖS (Lietuva)

Projekto partneriai:

Connect Your City – Brussels (Belgija)

INNOVATION HIVE (Graikija)

JOBALITO RECTECH LTD (Kipras)

Asociación Valencia Inno Hub (Ispanija)

MUNDUS BULGARIA (Bulgarija)

Institut pro regionální rozvoj, o.p.s. (Čekija)

 

 

EMPLOY ME partneriai siekia sukurti naują inovatyvią mokymo formą, kuri įgalins bedarbius antrosios kartos migrantus plėtoti, patobulinti ir pagerinti savo įsidarbinimo įgūdžius ir kompetencijas, taigi, pagerinti ir konkurencingumą darbo rinkoje. Galiausiai tai leis sėkmingai integruoti jaunuosius antros kartos migrantus į vietos visuomenę.

 

Tikimasi, kad projektu EMPLOY ME bus pasiekta reikšmingų rezultatų:

  • Pagerinti ir patobulinti jaunų bedarbių antros kartos migrantų įsidarbinimo įgūdžiai ir kompetencijos;

  • Didesnės jaunų antros kartos migrantų socialinės įtraukties ir įsidarbinimo galimybės;

  • Didesni su jaunimu dirbančių darbuotojų, NVO ir kitų organizacijų, dirbančių su jaunais migrantais ir remiančių juos, gebėjimai tobulinti jų įsidarbinimo įgūdžius ir kompetencijas;

  • Pagerinta švietimo programų kokybė.