top of page

MIKRO - MOKYMO KAIP NAUJOS NEFORMALIOJO ŠVIETIMO FORMOS TAIKYMO EFEKTYVUMAS SUAUGUSIEMS...

MIKRO - MOKYMO KAIP NAUJOS NEFORMALIOJO ŠVIETIMO FORMOS TAIKYMO EFEKTYVUMAS SUAUGUSIEMS, BAIGUSIEMS AR NUTRAUKUSIEMS MOKSLĄ

VšĮ Socialinių inovacijų centras


ABSTRACT

Engaging the public in informal dialogue with scientists on health and science topics is an important way to raise awareness and influence health and science literacy. Science cafés are one such form of informal interaction, but the impact of this informal learning approach is still under-researched. The Erasmus+ Adult Education project "Adult Science Café" (No. 2020-1- TR01-KA204-093158) partners organised 15 Science Café events, the topics of which were chosen taking into account the views of the community and adult educators. The topics ranged from digital literacy to breast cancer and hydroponics. Following the Science Café events, bitesize learning videos were produced and a qualitative evaluation showed that the majority of the participants found this learning method effective and acceptable, they absorbed the topics effectively and were willing to take part in the next Science Café events. Participation in the evaluation of the micro-educational videos showed that these educational videos are suitable for a wide range of social groups, including the most vulnerable, as they were created using video and audio elements and subtitles. The thematic analysis of participants' comments showed that they found the Science Café events and the micro-teaching videos to be a positive experience and suggested ways to improve this form of non-formal learning. The evaluation provides important evidence of the effectiveness of short and non-committal dialogue between scientists and the public as a way to increase public confidence in health and science topics. Keywords: Adult Education, Life-Long Learning, Non-Formal Education, Science Cafe, Erasmus+.


ĮVADAS Šiuolaikinė visuomenė turi priprasti ir prisitaikyti prie poreikio nuolat tobulinti žinias – nuolatinis patirties įgijimas ir galimybė asmenims ir organizacijoms nuolat mokytis ir tobulintis yra svarbiausia vertybė ateičiai. Tuo tikslu kokybiško visą gyvenimą trunkančio mokymo ir mokymosi galimybės (prieinamumas) yra būtinos visiems žmonėms, nepaisant jų užsiėmimo ir aplinkybių. Švietimas taip pat turi būti suderintas su nacionalinės kultūros 2 ypatybėmis ir visuomenės socialinėms reikmėmis. Šiuo metu stebime ir mokslinės veiklos decentralizacijos procesą. Žinios, kurios anksčiau buvo prieinamos pažangiausių šalių akademiniuose ir kituose mokslinių tyrimų centruose, dabar yra prieinamos kiekvienam, turinčiam prieigą prie interneto. Tačiau ne visi turi prieigą prie interneto, todėl mokslo kavinės renginių neformalaus ugdymo formatas yra gana veiksmingas būdas dalintis aktualia moksline informacija, nes yra prieinamas įvairaus išsilavinimo žmonėms. Siekiant užtikrinti, kad kiekvienas asmuo turėtų žinių, įgūdžių ir kompetencijų, reikalingų norint sėkmingai įsitvirtinti asmeniniame ir profesiniame gyvenime, labai svarbus vaidmuo tenka veiksmingai mokymosi visą gyvenimą kultūrai. Suaugusiųjų švietimo srities projekto “Suaugusiųjų mokslo kavinė” (Nr.2020-1-TR01-KA204- 093158) projekto partneriai išsikėlė tikslus auginti ir plėtoti suaugusiųjų, baigusių ar nutraukusių mokslą, žinias ir kvalifikaciją, skatinti žmones imtis aktyvesnių veiksmų sprendžiant mokslo ir technologijų problemas, kurios gali turėti įtakos kasdieniam gyvenimui bei skatinti lygias galimybes vyresniems nei 45 metų suaugusiesiems mokytis. Projekto įgyvendinimo laikotarpiu buvo surengta 15 mokslo kavinės renginių, kuriuose dalyvavo virš 400 suaugusiųjų, vyrų ir moterų, kurių amžius nuo 45 iki 75 metų. Daugiausia tai buvo mokslą nutraukę asmenys, kuriuos labai sudomino renginių formatas ir siūlomos temos. Svarbu paminėti tai, kad daugumoje šalių tai buvo nauja informacijos skleidimo ir žinių pateikimo forma, kaip ir mokomieji vaizdo įrašai, kurie buvo sukurti po mokslo kavinės renginių ir tapo mokomąja medžiaga. Šiame straipsnyje, kuris yra paremtas duomenimis iš mokslo kavinės renginių vertinimo ataskaitų bei mikro-mokymo(si) testavimo ataskaitų, siekiama parodyti mikro – mokymo(si) veiksmingumą ir naudą suaugusiesiems, kurie baigė arba nutraukė formalųjį mokymąsi. . 1. MOKSLO KAVINĖS RENGINIAI Mokslo kavinės – tai renginiai, vykstantys neformalioje aplinkoje, pavyzdžiui, kiemeliuose ir kavinėse, kuriuose vyksta įdomus pokalbis su mokslininku tam tikra tema. Šis renginio formatas paplito visame pasaulyje, prisitaikydamas prie skirtingų kultūrų ir auditorijų. Pagrindinis šių renginių tikslas - skatinti mokslininkų ir visuomenės dialogą, diskusijas tam tikromis temomis, tuo pačiu ir padėti spręsti aktualias, visuomenei kylančias problemas. 3 Penkiose skirtingose šalyse - Turkijoje, Italijoje, Graikijoje, Lietuvoje ir Čekijoje - surengta 15 mokslo kavinių. Tokiu būdu skirtingų kultūrų ir tautybių žmonės turėjo galimybę dalyvauti ir diskutuoti įvairiomis šiandien aktualiomis temomis. Bendrai renginiuose dalyvavo virš 400 suaugusiųjų, vyrų ir moterų, kurių amžiaus grupė nuo 45 iki 75 metų. Daugiausia tai buvo mokslą nutraukę asmenys, kuriuos labai sudomino renginių formatas ir siūlomos temos. Atsižvelgiant į ekspertų nuomonę ir patarimus, buvo pasirinktos 3 pagrindinės sritys – psichologija, sveikata ir technologijos. Kiekvienoje šalyje nuo 2021 m. birželio iki 2022 m. rugpjūčio imtinai įvyko po 3 mokslo kavinės renginius. Renginių dalyviai buvo skatinami įsitraukti į dialogą su savo srities profesionalais, diskutuoti, užmegzti ryšius. Buvo siekiama sukurti jaukią atmosferą daugiausia neformalioje aplinkoje, kurioje dalyviai galėtų klausytis pranešimų ir užduoti klausimus. Manome, kad tai yra puikus būdas ugdyti visuomenės supratimą ir daryti įtaką sveikatos ir gamtos mokslų raštingumui. Mokslo kavinės renginių metu dalyviai išklausė savo srities profesionalų pranešimus 15-ka skirtingų temų: pradedant nuo to, kas yra vėžys, baigiant informacija apie hidroponiką. Visi šie pranešimai yra nufilmuoti ir patalpinti projekto „Youtube“ paskyroje. 1 1.1. MOKSLO KAVINĖS RENGINIŲ VERTINIMO METODAS IR REZULTATAI Siekiant surinkti duomenis apie mokslo kavinių renginių veiksmingumą ir naudingumą, po kiekvieno renginio dalyviams buvo pateikti vertinimo klausimynai, siekiant atlikti kokybinį ir kiekybinį vertinimą. Anketas užpildę dalyviai išreiškė savo nuomonę apie renginio organizavimą, pranešėjus, pateiktos informacijos aiškumą bei naudingumą, savo lūkesčius ir norą ar nenorą dalyvauti kituose panašaus pobūdžio renginiuose. 1.1.1. VERTINIMO IŠVADOS Dalyvių atsiliepimai parodė, kad tokia renginių forma, kai bendravimas su tam tikros srities profesionalais vyksta neformalioje aplinkoje, yra reikalingas ir priimtinas vyresnio amžiaus žmonėms:  dalyviai noriai bendravo pasirinktomis temomis, buvo aktyvūs ir daugeliu atvejų įsitraukdavo į diskusijas su pranešėjais; 1 https://www.youtube.com/@sciencecafeforadults4327/videos 4  kai kurie renginių dalyviai dalyvavo visuose 3 mokslo kavinės renginiuose savo šalyje, taip parodydami, kad jiems patiko tokia pristatymo forma, o pateikta informacija jiems pasirodė įdomi ir patikima;  mokslo kavinių renginiai turėtų būti organizuojami ir įgyvendinus šį projektą, jie turėtų plėstis, ypač tokiose šalyse, kurioje iki šiol nebuvo organizuojamos mokslo kavinės;  visos pranešėjų pasirinktos temos buvo įdomios ir naudingos, aktualios šiuolaikinei visuomenei;  jiems labai patiko renginiai, kurie vyko lauke arba kitoje neformalioje aplinkoje;  jie noriai siūlė temas kitiems mokslo kavinės renginiams;  dalyviai norėtų temų, pritaikytų jų aplinkai, miestui ar konkrečioms problemoms spręsti;  tokie renginiai yra aktualūs ir naudingi, vien dėl žmonių psichologinės sveikatos, nes po Covid-19 pandemijos, kai dauguma jų buvo užsidarę namuose ir bendravimas su artimaisiais buvo labai ribotas, atsirado didžiulis gyvo bendravimo poreikis;  didžiulis privalumas yra tai, kad šie renginiai buvo nemokami ir prieinami kiekvienam norinčiam juose dalyvauti asmeniui;  kai kuriais atvejais, dalyviai siūlė, kaip būtų galima patobulinti aplinką, kurioje vyko renginys, tačiau daugeliu atvejų jie buvo patenkinti ir pranešėjais ir aplinkos sąlygomis;  tai puikus būdas socializuotis, patenkinti bendravimo poreikį bei užmegzti ryšius su bendraminčiais;  tai puiki galimybė užpildyti ir savo žinių tam tikra tema spragas bei užduoti rūpimus klausimus, nebijoti klausti ir gilintis į norimą temą.  vyresnio amžiaus žmonės tikisi ir daugiau tokio pobūdžio renginių savo šalyje, o tai rodo, kad jie yra efektyvūs ir atliepiantys į žmonių poreikius. 2. MIKRO – MOKYMASIS KAIP NEFORMALIOJO ŠVIETIMO BŪDAS Europoje ir visame pasaulyje sparčiai plėtojamos trumpesnės mokymosi trukmės, palyginti su įprastos kvalifikacijos įgijimu, mokymosi galimybės, pavyzdžiui, mikrokredencialai. Šiomis galimybėmis naudojasi įvairūs viešieji ir privatieji paslaugų teikėjai, atsižvelgdami į lankstesnių, į besimokantįjį orientuotų švietimo ir mokymo formų poreikį. Jie taip pat gali suteikti švietimo ir mokymo galimybių platesniam besimokančiųjų ratui, įskaitant nepalankioje padėtyje esančias ir pažeidžiamas grupes. Dalyvavimas tokiuose trumpesniuose kursuose gali 5 padėti besimokantiems asmenims įvairiais jų gyvenimo etapais ugdyti ar atnaujinti savo kultūrinius, profesinius ir universaliuosius įgūdžius ir kompetencijas.2 Mikro-mokymosi esmė – suskirstyti informaciją į mažas dalis, užuot ją įsisavinus dideliais kiekiais, tačiau trukmė yra tik vienas iš veiksnių. Pagrindinis šio metodo tikslas - mokyti žmones kompetencijų, kurias jie norėtų įgyti, arba temos, kurią jie norėtų sužinoti, neribojant laiko. Kiekviename mikro-mokymosi vaizdo įraše pateikiama ne tik rašytinė, bet ir garsinė bei vaizdinė informacija. Visi šie elementai dera kartu, kad padėtų geriau įsisavinti informaciją. Mikro-mokymosi vaizdo įrašai – puikus būdas paaiškinti procesus ir sąvokas vos per kelias minutes. Vizualią informaciją žmonės supranta daug greičiau ir lengviau, todėl į vaizdo įrašus galima įtraukti infografiką, animaciją ar kitas vaizdines priemones. Papildomas privalumas yra tas, jog sukurtą įrašą galima peržiūrėti daug kartų, tuomet kai tam jaučiamas poreikis. Tuo tarpu tekstinė informacija taip pat gali būti efektyviai perteikiama skaitmeniniu būdu. Mikro-mokymasis, kaip ir bet kuri kita švietimo forma turi savo privalumų ir trūkumų. Privalumai  Mikro-mokymasis yra į besimokantįjį orientuotas požiūris, tai reiškia, kad jį galima pritaikyti pagal besimokančiųjų lygį ir poreikius;  Trumpos ir greitos pamokos leidžia lengviau jas pakartoti, besimokantysis nepatiria mokymosi nuovargio;  Tai puikiai tinka šiuolaikiniams besimokantiesiems ir jų gyvenimo tempui;  Tai į tikslą orientuotas mokymasis, kai besimokantieji vienu metu skatinami sutelkti dėmesį į vieną dalyką, suteikiant jiems lankstumo mokytis savo tempu. Trūkumai  Kadangi yra mažiau bendravimo akis į akį, mokiniai gali patekti į socialinę izoliaciją ir patirti stresą bei nerimą;  Kalbant apie laiko valdymą ir savęs motyvavimą, kyla neaiškumų;  Mikro-mokymasis dažnai neleidžia besimokantiesiems dirbti komandoje; 2 Šaltinis: https://education.ec.europa.eu/lt/education-levels/higher-education/micro-credentials 6  Jis negali būti taikomas visoms ugdymo disciplinoms, pavyzdžiui, kai besimokantysis nori įgyti praktinės patirties tam tikra tema. 2.1. MOKOMIEJI MOKSLO KAVINIŲ VAIZDO ĮRAŠAI Įgyvendinant programos Erasmus+ suaugusiųjų švietimo srities projektą “Suaugusiųjų mokslo kavinė” (Nr.2020-1-TR01-KA204-093158), po kiekvieno mokslo kavinės renginio buvo sukurti mikro-mokymosi vaizdo įrašai, kurie prieinami projekto MOODLE platformoje.3 Sukurtą mokymosi medžiagą sudaro 22 vaizdo įrašai anglų kalba. Visi jie prieinamai partnerių šalių kalbomis (lietuvių, turkų, italų, graikų ir čekų). Mokomieji vaizdo įrašai yra skirti šiems gebėjimams ir kompetencijoms ugdyti: Psichologijos sritis: Sėkmingas senėjimas ir psichinė gerovė, besikeičiančių aplinkybių ir socialinių vaidmenų pritaikymas. Technologijų sritis: Skaitmeninis pėdsakas, piliečių skaitmeniniai įgūdžiai, skaitmeninis raštingumas, Susipažinimas su naujųjų technologijų įvairove, Fotografija ir skaitmeninė bendruomenė, Hidroponika, Rizikingos elektroninės parduotuvės. Žmogaus sveikatos ir biologinės įvairovės sritis: Vėžys (kas yra vėžys, krūties vėžys, storosios žarnos vėžys, plaučių vėžys, prostatos vėžys), dantų ir širdies sveikata, limfinė sistema, Covid19 vakcinos, pėdos skliautas, Viduržemio jūros regiono dieta, klimato kaita ir biologinė įvairovė. Prisijungęs MOODLE platformoje, kiekvienas besimokantysis gali nemokamai išklausyti vaizdo įrašus pasirinkta kalba bei tema ir atlikęs žinių įsisavinimo testą, gauti sertifikatą. 2.1.1. MOKOMŲJŲ VAIZDO ĮRAŠŲ VERTINIMO METODAS IR REZULTATAI Buvo tiriamas šių mikro-mokymosi vaizdo įrašų veiksmingumas suaugusiesiems, kurių amžiaus grupė nuo 45-erių metų ir poveikis jų mokymosi motyvacijai. Kiekvienoje partnerystės šalyje po kiekvieno mikro-mokymosi vaizdo įrašo sukūrimo buvo atliktas jo vertinimas. Atliekant vertinimą, suaugusieji žiūrėjo vaizdo įrašus su mikro-mokymosi turiniu 3 https://www.sciencecafeforadults.com/ 7 ir jiems buvo pateikiamos anketos su klausimais. Naudojant minėtą klausimyną buvo gauti kiekybiniai duomenys apie dalyvių atsakymus apie vaizdo įrašų turinio/ garso /vaizdo ekementų aspektą apskritai, jų mikromokymosi lygį ir šios mokymosi priemonės veiksmingumą. Apibendrinus gautus anketinius duomenis, paaiškėjo, kad:  Dalyvių motyvacija mokytis padidėjo: jiems labiau patiko vaizdo įrašų formatas ir tai, kad vaizdo įrašus jie galėjo žiūrėti neribotą la iką, savo tempu;  mikromokymo vaizdo įrašai, parengti kaip animacija (judanti grafika, vaizdinės metaforos ir kt.), ne tik išlaiko besimokančių suaugusiųjų dėmesį, bet ir daro teigiamą poveikį mokymosi procesui;  Nustatyta, kad net ir ribotų technologinių įgūdžių turintys suaugusieji gali nesunkiai aktyviai dalyvauti mokymosi procese, kai pateikiamas tinkamas turinys ir pasiekti užsibrėžtų tikslų;  Dalyviai papildė savo žinias, o jų švietėjai tokiu būdu susipažino su gana nauju informacijos pateikimo būdu;  Tokie komponentai, kaip animacija, vaizdinė medžiaga ir balso aprėptis, pagerina informacijos tam tikra tema įsisavinimą;  Kai kuriais atvejais, besimokantiesiems nepatiko vaizdinės priemonės ir jie patarė jas keisti;  Kai kurias temas buvo sunku suprasti be išankstinio pasidomėjimo duota tema; Įvertinus mokymosi vaizdo įrašų efektyvumą, galima teigti, kad:  dalyvių nuomone, mikroapmokymų vaizdo įrašai yra naujoviška mokymo forma;  daugeliu atvejų dalyviams patiko vaizdinės, garsinės ir tekstinės informacijos pateikimas;  dalyviams patiko vaizdo įrašų trukmė;  Mokymo vaizdo įrašai pagilino dalyvių žinias duotomis temomis ir pagerino informacijos (vaizdinės, garsinės ir tekstinės) įsisavinimą;  Trumpi mokomieji vaizdo įrašai leidžia labiau susikaupti ir greičiau įsisavinti medžiagą;  Mokomoji medžiaga sužadino dalyvių susidomėjimą ir norą gilinti žinias;  Besimokantieji taupo laiką, nes gali per trumpą laiką įgyti naujų žinių;  Tokią mokymosi formą lengva pritaikyti prie išorės ir aplinkos pokyčių; 8  Skaitmeninės priemonės leidžia pasiekti informaciją iš bet kur, bet kokiu paros metu, tiek kartų kiek reikia. 3. REKOMENDACIJOS Atlikę mokslo kavinės renginių bei jų pagrindu sukurto mokomojo turinio (mikro-mokymo vaizdo įrašų) taikymo suaugusiems, baigusiems ar nutraukusiems mokslą ir priklausantiems amžiaus grupei nuo 45-erių iki 75-erių metų, galime pateikti rekomendacijas. Šios rekomendacijos gali būti naudingos, šios tikslinės grupės švietėjams, siekiantiems padidinti besimokančiųjų motyvaciją mokytis ir užpildyti mokymosi spragas, taip pat motyvuoti juos tęsti mokslą:  taikyti mikro-mokymą kaip neformaliojo švietimo formą suaugusiems, nutraukusiems mokslą ar jo nebaigusiems, parenkant jiems aktualų turinį ir tinkamą jo pateikimo formą, pavyzdžiui, vaizdo įrašus;  periodiškai organizuoti mokslo kavinės formato renginius, parenkant temas pagal auditorijos poreikius, sprendžiant visuomenei aktualias problemas;  užtikrinti, kad renginių dalyviai jaustųsi patogiai ir laisvai bendraudami su pranešėjais, nebijodami užduoti klausimus (geriausia ne formalioje aplinkoje);  rengiant pranešimus, pateikti informaciją kuo paprasčiau, prisitaikant prie auditorijos;  rinktis šį renginių formatą, kai yra poreikis socializuotis, patenkinti bendravimo poreikį bei užmegzti ryšius su bendraminčiais;  pasirūpinti, kad mokslo kavinės renginiai būtų nemokami ir prieinami kiekvienam, kas nori juose dalyvauti;  mūsų renginių dalyviai išreiškė susidomėjimą tokiomis temomis ar mokslo sritimis kaip: biodinaminis ūkis, sportas, fitnesas, ateities perspektyvos, užterštumas, patyčios, socialiniai tinklai ir jų galimybės, menas, taupymas ir investicijos, asmeninis augimas, vaikų auginimas, sveikas maistas ir gyvenimo būdas ir panašiomis; 9 LITERATŪRA 2022 m. birželio 16 dienos Europos sąjungos (ES) Tarybos priimta rekomendacija dėl europinio požiūrio į mikrokredencialus mokymuisi visą gyvenimą ir įsidarbinamumui skatinti; Suaugusiųjų švietimo strateginių partnerysčių projekto „Suaugusiųjų mokslo kavinė“ (angl. Science Cafe for Adults) (Nr.2020-1-TR01-KA204-093158) medžiaga: mokslo kavinės renginių vertinimo ataskaitos, mokomųjų vaizdo įrašų testavimo ataskaitos; https://unesco.lt/svietimas/mokymasis-visa-gyvenima https://education.ec.europa.eu/lt/education-levels/higher-education/micro-credentials https://uil.unesco.org/transforming-higher-education-institutions-lifelong-learning-institutions

15 peržiūrų0 komentarų

Naujausi įrašai

Rodyti viską

Comments


bottom of page