• Facebook
  • Instagram

BIČIŲ KOMANDA

Mintys baisininkės, bitės darbininkės

Apie asociaciją MINTIES BITĖS

 

Asociacija MINTIES BITĖS įkurta 2012 metais, siekiant telkti organizacijas ir asmenis bendram visuomenei naudingos veiklos vykdymui tenkinant viešąjį interesą.

 

   Užtikrinti socialiai pažeidžiamų ir socialinės asmenų/grupių socialinę integraciją, siekti lygių teisių bei galimybių ir vystyti socialinių problemų prevencijos priemones.

     

Mes siekiame:


• Skatinti, stiprinti ir ginti žmogaus, pilietines, demokratines teises ir iniciatyvas, socialinio solidarumo ir atsakomybės vertybes bei savanorystę; ugdyti asmenų sąmoningumą, pilietiškumą, patriotiškumą, toleranciją, kūrybingumą ir pan.


• Vystyti socialinių problemų prevencijos bei intervencines priemones ir mažinti socialinę atskirtį.


• Plėtoti bendruomenių ir nevyriausybinių organizacijų veiklą, jų įsitraukimą į socialinę veiklą; skatinti nevyriausybinių organizacijų omunikavimą, ekonominį savarankiškumą ir jų bendradarbiavimą su viešuoju sektoriumi.

Siekdama savo tikslų, Asociacija  rengia, kuria ir įgyvendina                                                                    įvairius profesinio, kvalifikacinio tobulinimo, neformaliojo mokymo programas, metodines medžiagas, projektus, socialinės partnerystės tinklus specialistams ir kitoms visuomenės grupėms bei asmenims.

Mūsų komanda

Aurelija Jankienė
 Minties bitė 
Asociacijos įkūrėja
 Minties bitė 
Gabrielė Milašienė
 Minties bitė 
Administratorė
Jolita Juodpalytė
 Minties bitė 
Psichologė
Rimantė Baltulytė
Socialinių programų koordinatorė
Aistė Dailidonytė
 Minties bitė 
Rinkodaros vadybininkė
 Minties bitė 
Indrė Aleknienė
Projektų vadovė
Our team (1).png
Add a Title
3_20191210_153546
Add a Title
5 (1)
2_KoM_31ott19R
1