top of page
ASOCIACIJOS MINTIES BITĖS PRIVATUMO POLITIKA
MB Logo - Copy (1).jpg

PRIVATUMO POLITIKA

BENDRA INFORMACIJA

Asociacija MINTIES BITĖS (toliau – Duomenų valdytojas arba MINTIES BITĖS ) šia privatumo politika (toliau – Privatumo politika) nustato  asmens duomenų tvarkymo sąlygas naudojantis Duomenų valdytojo valdoma interneto svetaine. Privatumo politikos nustatytos sąlygos taikomos kiekvieną kartą jums norint pasiekti mūsų teikiamą turinį ir /ar paslaugą, nepaisant to, kokį įrenginį (kompiuterį, mobilųjį telefoną, planšetę, televizorių ar kt.) naudojate.

Duomenų valdytojo rekvizitai: Asociacija MINTIES BITĖS

Įmonės kodas 302730937

Buveinės adresas: Ežero g. 8 – 1, LT- 77141, Šiauliai

Tel. +370 679 56301

El.paštas: asociacija@mbites.lt

 ! Labai svarbu, kad atidžiai perskaitytumėte Privatumo politiką, nes, kiekvieną kartą lankydami Duomenų valdytojui priklausančią interneto svetainę sutinkate su sąlygomis, aprašytomis šioje Privatumo politikoje. Jei nesutinkate su šiomis sąlygomis, prašome nesilankyti mūsų svetainėje, nesinaudoti mūsų turiniu ir/ar paslaugomis.

MINTIES BITĖS įsipareigoja užtikrinti Jūsų asmens duomenų saugumą ir Jūsų teisių apsaugą Jums naudojantis mūsų mbites.lt puslapiu ir jame esančiu turiniu.

Įgyvendindama šias pareigas, MINTIES BITĖS vadovaujasi Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu, Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymu ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų ir privatumo teisinę apsaugą.

Ši MINTIES BITĖS privatumo politika, slapukų naudojimo tvarka ir taisyklės (toliau – Privatumo politika ) aprašo MINTIES BITĖS internetinės svetainės mbites.lt lankytojų duomenų tvarkymo praktiką. Ji gali būti keičiama ir tobulinama pasikeitus galiojančių teisės aktų nuostatoms, esant programinės įrangos funkcionalumo pokyčiams ar kitomis nenumatytomis aplinkybėmis apie pakeitimus bus pranešama www.mbites.lt.

 

Užsukę į internetinę svetainę mbites.lt ir pateikę savo asmens duomenis bei papildomus sutikimus, kai to aiškiai reikia pagal šią Privatumo politiką, Jūs mums suteikiate teisę rinkti, valdyti, tvarkyti ir saugoti Jūsų duomenis tokia apimtimi ir tokiais tikslais, kaip numatyta šioje Privatumo politikoje.

Jei naudojatės MINTIES BITĖS internetinės svetainės mbites.lt turiniu , vadinasi, Jūs perskaitėte ir sutikote su šia Privatumo politika ir joje nurodytais Jūsų asmens duomenų tvarkymo tikslais, būdais bei tvarka. Jeigu Jūs nesutinkate su Privatumo politika, Jūs neturite teisės naudotis mbites.lt internetine svetaine.

KOKIĄ INFORMACIJĄ APIE JUS RENKAME?

Jeigu jūs lankotės mūsų interneto svetainėje, mes taip pat renkame informaciją Google Analytics įrankiu, kuris atskleidžia MINTIES BITĖS internetinės svetainės mbites.lt naudojimo ypatumus arba automatiškai generuojama vizitų statistika. Daugiau apie tai skaitykite „Slapukai “.

Taip pat tiesiogiai jūsų pateikiama informacija, registruojantis į mokymus:

  • Vardas

  • Pavardė

  • elektroninio pašto adresas

  • telefono numeris

  • adresas

  • kita laisvai pateikta informacija užklausos formoje laukelyje „Žinutė“.

 

Asmens duomenų tvarkymo tikslai

MINTIES BITĖS tvarko jūsų asmens duomenis mbites.lt internetinėje svetainėje tam, kad:

-     Jums būtų patogu naudotis mūsų internetine mbites.lt svetaine ir jos veikimas atitiktų Jūsų poreikius;

-     būtų užtikrintas sklandus mbites.lt internetinės svetainės administravimas.

Slapukai

MINTIES BITĖS internetinėje svetainėje mbites.lt mes naudojame slapukus (angl. cookies) tik gavę išankstinį vartotojo sutikimą, išskyrus būtinuosius slapukus, siekdami kiek įmanoma labiau personalizuoti Jūsų lankomos internetinės svetainės veikimą. Slapukais siekiame:

 -       išvengti pakartotinės registracijos ir anketų pildymo nuolatiniams portalo  lankytojams;

-       atpažinti sugrįžtančius portalo lankytojus;

-       analizuoti Jūsų įpročius, kad internetinės svetainės veikimas būtų patogus, efektyvus ir atitiktų Jūsų poreikius bei lūkesčius.

Kas yra slapukai?

Slapukai yra nedideli tekstiniai failai, kuriuos Jūsų interneto naršyklė įdiegia Jūsų kompiuteryje, planšetėje arba išmaniajame įrenginyje. Jie leidžia portalui išsaugoti tokius duomenis, kaip įrenginio IP adresas, naršyklės tipas, demografinius duomenis (amžiaus grupė, lytis), duomenis apie tai, kaip Jūs naudojatės internetine svetaine (kokius puslapius vartote, kokiu turiniu domitės).

Slapukai mūsų portalui suteikia „atmintį“ – kiekvieno apsilankymo metu Jūs esate atpažįstamas kaip nuolatinis internetinės svetainės lankytojas.

Kaip slapukai naudojami mbites.lt internetinėje svetainėje?

Apsilankius MINTIES BITĖS internetinėje svetainėje mbites.lt , gali būti sukurti tokio tipo slapukai:

       

     * Būtinieji slapukai – slapukai, naudojami vykdant tokias užklausas kaip prisijungimas prie vartotojo paskyros.

    *„Google Analytics“ žymėjimo ir elgsenos slapukai – slapukai, kurie mums pasako, ar Jūs esate lankęsis MINTIES BITĖS internetinėje svetainėje mbites.lt  , ar turite išsaugoję ankstesnių apsilankymų slapukus. Šie slapukai leidžia nustatyti unikalių internetinės svetainės lankytojų skaičių ir jų apsilankymo dažnumą. Šie slapukai mums padeda rinkti ir sisteminti statistinę informaciją;

 _autuvc; _atuvs; _gat;  – galioja momentiškai;

_utma; _ga; _gfp_64b; _atuvc – galioja dvejus metus;

_utmz – galioja 6 mėnesius;

_gid  – galioja vieną dieną.

 Kaip išjungti slapukus ir nebesutikti su jų rinkimu?

Daugelis interneto naršyklių yra nustatytos taip, kad automatiškai priimtų slapukus. Bet kuriuo Jums patogiu metu slapukus  galite išjungti ir tokiu būdu nebesutikti, kad mūsų portalas juos rinktų, tačiau taip padarius bus sumažintas portalo funkcionalumas, todėl jis gali neveikti taip, kaip dera, ir kaip veikė iki tokio atsisakymo.

Visos šiuolaikinės interneto naršyklės leidžia keisti slapukų nustatymus. Paprastai šiuos nustatymus galite rasti savo naršyklės parinkčių arba pasirinkimų (angl. Settings, Internet Options ir pan.) meniu.

Jūsų teisės

Vadovaujantis asmens duomenų apsaugą reglamentuojančiais teisės aktais, Jūs turite šias teises:

-       sužinoti (būti informuotu), kokius Jūsų asmens duomenis tvarko internetinė svetainė mbites.lt;

-       susipažinti su savo asmens duomenimis, kuriuos mes tvarkome;

-       reikalauti ištaisyti neteisingus, netikslius savo asmens duomenis;

-       reikalauti ištrinti visus apie Jus sukauptus duomenis, kai jie daugiau nereikalingi tikslams, kuriems buvo surinkti;

-       reikalauti sunaikinti asmens duomenis, jei jie tvarkomi neteisėtai;

-       reikalauti apriboti duomenų tvarkymą, jei tai atitinka įstatymu apibrėžtus kriterijus;

-       nesutikti su Jūsų asmens duomenų tvarkymu;

-       atšaukti duotą sutikimą tiesioginei rinkodarai ar slapukams.

Gavę tokį Jūsų prašymą ar nurodymą, mes ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų pateiksime atsakymą apie atliktus prašyme nurodytus veiksmus ar motyvuotai atsisakysime juos atlikti.

Jums pateikus prašymą, susijusį su aukščiau nurodytų teisių įgyvendinimu, mums gali būti reikalinga nustatyti Jūsų asmens tapatybę dėl ko mes galime paprašyti Jūsų pateikti papildomų duomenų ar dokumentų. Visi šie papildomi duomenys bus naudojami išimtinai tik Jūsų tapatybės nustatymo tikslais ir tai padarius bus nedelsiant saugiai mūsų ištrinti.

Jūsų prašymas, klausimas ar nurodymas MINTIES BITĖS turi būti pateikiamas vienu iš šių būdų:

-       registruotu paštu siunčiant adresu EŽERO G. 8- 1, ŠIAULIAI.

-       elektroniniu paštu adresu asociacija@mbites.lt

Gindami savo pažeistas teises, susijusias su asmens duomenų teisine apsauga, Jūs turite teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (www.ada.lt).

SUSISIEKITE SU MUMIS

Jei dėl šioje Privatumo politikoje pateiktos informacijos jums iškiltų klausimų, maloniai prašome kreiptis bet kuriuo jums patogiu būdu:

Paštu: EŽERO G. 8- 1, ŠIAULIAI.

Telefonu  +370 679 56301

El.paštu: asociacija@mbites.lt

bottom of page