top of page
Art Museum

ĮTRAUKIOJO UŽIMTUMO SKATINIMAS DIEGIANT ATVIRAS INOVACIJAS GLAM SEKTORIUJE

image.png

Erasmus+ projektas „INCLUDED - Promoting Inclusive Employment in the GLAM Sector through Open Innovation“ (Vert. „Įtraukiojo užimtumo skatinimas diegiant atviras inovacijas GLAM sektoriuje“ Projekto Nr. 2022-1-AT01-KA220-ADU-00008513

 

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2022-11-01 – 2024-10-31

Projekto akronimas: INCLUDED

 

Projektas skirtas žmonių su negalia įdarbinimui GLAM sektoriuje, nes šio sektoriaus kultūros institucijos atlieka didžiulį vaidmenį siekiant socialinių pokyčių, todėl turėtų rodyti įtraukios visuomenės pavyzdį, formuoti sektoriaus ateitį, taip pat vadovauti visuomenės pokyčiams ir puoselėti socialinę įtrauktį. Žmonės su negalia yra vieni iš tų, kurie pirmiausia pašalinami iš darbo rinkos, o projektu INCLUDED siekiama sugriauti šią tendenciją.

 

Projekto tikslai:

 • Didinti suaugusiųjų švietimo paslaugų teikėjų gebėjimus teikti lanksčias ir kokybiškas mokymosi galimybes suaugusiems žmonėms su negalia

 • Skatinti GLAM personalo specialistų informuotumą apie įtraukią įdarbinimo praktiką

 • Skatinti suinteresuotųjų šalių įsitraukimą norint juos įtraukti į politikos kūrimą ir veiklas, kurios palaikytų žmonių su negalia vienodas galimybes GLAM sektoriuje.

 

Tikimasi pasiekti šiuos rezultatus:

 • Suteiktos lanksčios mokymosi galimybės suaugusiems žmonėms su negalia

 • Sustiprintos suaugusiųjų švietimo darbuotojų kompetencijos rengiant suaugusiesiems su negalia skirtas mokymo programas

 • Didesnis GLAM personalo specialistų informuotumas apie įtraukią įdarbinimo praktiką

 • Sukurti paramos tinklai, kuriuos sudaro suinteresuotosios šalys ir suaugusieji su negalia

 • Sudaryti sąlygas suaugusiems žmonėms su negalia vienodai patekti į GLAM darbo rinką ir įsidarbinti

 • „Living Labs“ kūrimas

 

Projekto koordinatoriai: Vinco (Austrija)

Projekto partneriai:

Asociacija MINTIES BITĖS (Lietuva)

SYNTHESIS CENTER FOR RESEARCH AND EDUCATION LIMITED (Kipras)

Brainplus GmbH (Austrija)

ACADEMY OF ENTREPRENEURSHIP ASTIKI ETAIREIA (Graikija)

EURELATIONS GEIE (Italija)

Projekto internetinė svetainė: https://included-project.eu/partners/

Naujienos

ERASMUS+ projektas „Įtraukiojo užimtumo skatinimas diegiant atviras inovacijas GLAM sektoriuje - INCLUDED“, (projekto Nr. 2022-1-AT01-KA220-ADU-00008513).

Džiaugiamės galėdami pranešti, kad pradėjome ruošti mišraus mokymosi kurso modulius, kurie bus skirti suaugusiems žmonėms su negalia.

Kursas skirtas skaitmeninių kompetencijų, susijusių su GLAM sektoriumi, ugdymui. Mokymo medžiaga bus pasiekiama sausio mėnesį mūsų projekto mokymosi platformoje https://included-project.eu/corsi/.

Kviečiame ir toliau sekti naujienas, nes jau visai netrukus galėsite išbandyti ir suaugusiųjų švietėjams skirtą priemonių rinkinį, kurį sudaro mokymosi scenarijai. Šie scenarijai žmonėms su negalia padės pasirengti darbui GLAM sektoriuje.

Screenshot (7).png

Kviečiame skaityti 2-ąjį ERASMUS+ projekto INCLUDED (Nr. 2022-1-AT01-KA220-ADU-00008513) naujienlaiškį.

1 (4).jpg
2 (4).jpg

ERASMUS+ projekto „Įtraukiojo užimtumo skatinimas diegiant atviras inovacijas GLAM sektoriuje - INCLUDED“, (projekto Nr. 2022-1-AT01-KA220-ADU-00008513) nuotolinis susitikimas.

Liepos 24 d. projekto INCLUDED partneriai surengė trumpą nuotolinį susitikimą. Partneriai iš Italijos - EURELATIONS GEIE pristatė e-mokymosi platformos pirminį variantą. Taip pat, šio susitikimo metu buvo aptartas Darbo paketo Nr. 2 užbaigimas. Susitikimo pabaigoje, partnerė iš Kipro informavo, kad peržiūrėjo pirmuosius partnerių parengtus mokymosi scenarijus ir pakomentavo kokius pakeitimus turėtų atlikti partneriai.

Kviečiame sekti projekto naujienas https://www.facebook.com/includederasmus

363354443_602506822027231_7854450669479425610_n.jpg

ERASMUS+ projekto „Įtraukiojo užimtumo skatinimas diegiant atviras inovacijas GLAM sektoriuje - INCLUDED“, (projekto Nr. 2022-1-AT01-KA220-ADU-00008513) nuotolinis susitikimas.

Rugsėjo 15 d. projekto INCLUDED partneriai surengė trumpą nuotolinį susitikimą. Partneriai tarėsi dėl mokymosi scenarijų užbaigimo ir vertinimo, kurį atliks partneriai iš ACADEMY OF ENTREPRENEURSHIP ASTIKI ETAIREIA.

Susitikimo pabaigoje partneriai kalbėjo apie modulių kūrimą ir susitarė dėl sekančio nuotolinio susitikimo datos.

Kviečiame sekti projekto naujienas https://www.facebook.com/includederasmus

379637789_1012957083352821_4789652678017754688_n.png

Kviečiame skaityti projekto INCLUDED lyginamąją ataskaitą lietuvių kalba!

Primename, kad Darbo paketo Nr. 2 tikslas buvo parengti išsamią lyginamąją ataskaitą remiantis visų partnerių nacionalinių ataskaitų rinkiniu. Šioje ataskaitoje rasite informaciją apie partnerių šalių teisines sistemas, taikomą tvarką ir praktiką, susijusią su žmonių su negalia, ypač turinčių autizmo spektro sutrikimą, įtraukiuoju įdarbinimu apskritai ir ypač galerijų, bibliotekų, archyvų ir muziejų (GLAM) sektoriuje. Taip pat skaitykite apie interviu atliktus su GLAM sektoriaus personalo darbuotojais ir žmonėmis turinčiais autizmo spektro sutrikimą.

Ataskaitą rasite čia: https://included-project.eu/results/

vadovas.png

Kviečiame skaityti pirmąjį ERASMUS+ projekto INCLUDED (Projekto Nr. 2022-1-AT01-KA220-ADU-00008513) naujienlaiškį!

1.jpg
2.jpg

Praėjusią savaitę ERASMUS+ projekto „Įtraukiojo užimtumo skatinimas diegiant atviras inovacijas GLAM sektoriuje - INCLUDED“, (projekto Nr. 2022-1-AT01-KA220-ADU-00008513) partneriai surengė trumpą nuotolinį susitikimą.

Susitikimo metu aptarė:

 • Būsimą išsamią ataskaitą, kurią paruoš partneriai iš Kipro. Joje bus apibendrinta visa iš partnerių surinkta medžiaga imant interviu, atliekant apklausas bei tyrimą apie įstatymus, susijusius su žmonių su negalia įsidarbinimu partnerių šalyse;

 • Klausimus susijusius su projekto sklaida;

 • Bei susitarė dėl sekančio susitikimo datos, kurio metu vyks pasitarimas dėl tolesnių veiklų.

Kviečiame sekti naujienas apie projektą čia https://www.facebook.com/includederasmus

Screenshot (5).png

Praėjusią savaitę ERASMUS+ projekto „Įtraukiojo užimtumo skatinimas diegiant atviras inovacijas GLAM sektoriuje - INCLUDED“, (projekto Nr. 2022-1-AT01-KA220-ADU-00008513) partneriai surengė nuotolinį susitikimą Zoom platformoje.

Susitikimo pradžioje partneriai aptarė kaip jiems sekėsi atlikti apklausas ir imti interviu iš GLAM (galerijos, bibliotekos, archyvai ir muziejai) sektoriuje dirbančių ar siekiančių įsidarbinti žmonių, turinčių autizmo spektro sutrikimus ar kitokią negalią, bei direktorių, personalo skyrių vadovų ar GLAM institucijų valdybų narių. Galiausiai buvo susitarta dėl datos iki kada visi partneriai turi apibendrinti gautus rezultatus ir paruošti ataskaitas.

Vėliau partneriai iš Italijos parodė kokius atnaujinimus atliko INCLUDED internetinėje svetainėje. Susitikimo pabaigoje buvo kalbama apie projekto sklaidos planą ir susitarta dėl sekančio susitikimo datos.

Kviečiame sekti naujienas apie projektą čia https://www.facebook.com/includederasmus

Included (1).png

Praėjusią savaitę naujo ERASMUS+ projekto „Įtraukiojo užimtumo skatinimas diegiant atviras inovacijas GLAM sektoriuje - INCLUDED“, (projekto Nr. 2022-1-AT01-KA220-ADU-00008513) partneriai turėjo nuotolinį susitikimą Zoom platformoje.

Susitikimo metu partneriai iš Italijos parodė naujai sukurtą projekto INCLUDED internetinę svetainę. Partneriai aptarė kokią pirmąją informaciją reikia ten įkelti ir sutarė atlikti nedidelius vertimus. Projekto koordinatoriai ir partneriai iš Kipro pristatė anketą ir interviu klausimus, kurie bus naudojami GLAM (galerijos, bibliotekos, archyvai ir muziejai) sektoriuje dirbantiems žmonėms, turintiems autizmo spektro sutrikimus, bei direktoriams, personalo skyrių vadovams ar GLAM institucijų valdybų nariams apklausti. Partneriai sieks surinkti duomenis ir informaciją apie tai, kaip ir kur vyksta įtraukusis užimtumas GLAM sektoriuje.

Kviečiame sekti naujienas apie projektą mūsų internetinėje svetainėje www.mbites.lt

1 (6).png

Džiugios naujienos!

Lapkričio 8 d. dalyvavome naujo ERASMUS+ projekto „Įtraukiojo užimtumo skatinimas diegiant atviras inovacijas GLAM sektoriuje - INCLUDED“, Nr. 2022-1-AT01-KA220-ADU-00008513 pirmajame partnerių susitikime, kuris vyko Kapfenbergo mieste, Austrijoje.

Susitikimo metu buvo pristatytas projektas, kalbėjome apie jo valdymą, reikiamus parengti dokumentus, aptarėme būsimą projekto logotipą ir sklaidos kanalus ir žinoma pirmuosius laukiančius darbus.

Kviečiame paskaityti apie projektą daugiau ir sekti naujienas mūsų internetinėje svetainėje.

314069175_5519091451460822_5009611709264572378_n.jpg
bottom of page