top of page
Playing Cards

ŽAIDYBINĖ VEIKLA IR METODAI SENYVO AMŽIAUS ŽMONĖMS SUSTIPRINTI – G.A.M.E.S.

Žaidybinė veikla ir metodai senyvo amžiaus žmonėms sustiprinti – G.A.M.E.S.

Projekto kodas: 2022-2-SK01-KA220-ADU-000092221

Trukmė: 2023-03-03 – 2025-03-02

G.A.M.E.S. siekia sužinoti vyresnio amžiaus suaugusiųjų požiūrį į technologijas, kad galėtų padėti jiems pažinti naujoves ir maksimaliai išnaudoti technologijų potencialą siekiant palengvinti jų savarankišką gyvenimą.

Projekto koordinatoriai: Tota Agentura (Slovakija)

Projekto partneriai:

 1. Asociacija MINTIES BITĖS (Lietuva)

 2. V.E.M. Srls (Italija)

 3. KUTW (Lenkija)

 4. ICON Greece (Graikija)

 5. LudusXR Aps (Danija)

 6. GISAS (Rumunija)

 7. EduPlus (Portugalija)

 8. Eurospeak Limited (Airija)
   

Projekto tikslai:

 1. Suteikti vyresnio amžiaus suaugusiems įgūdžių, reikalingų naudotis technologijomis ir informacinėmis komunikacinėmis technologijomis (IKT), kad palengvintų jų gyvenimą;

 2. Pristatyti edukacinius tyrimus apie žaidybinę veiklą (angl. Gamification) taikant suaugusiųjų švietimui;

 3. Suteikti vyresnio amžiaus suaugusiems galimybę iš anksto susipažinti su skaitmeniniais įgūdžiais ir kompiuteriniu mąstymu;

 

Bus sukurti du produktai:

 1. Įrankių rinkinys – “Žaidybinė veikla ir metodai senyvo amžiaus žmonėms sustiprinti”

 2. Taisyklės ir Rekomendacijos

Naujienos

ERASMUS+ projektas „Žaidybinė veikla ir metodai senyvo amžiaus žmonėms sustiprinti – G.A.M.E.S.“ Projekto kodas: 2022-2-SK01-KA220-ADU-000092221.

Spalio pirmąją savaitę dalyvavome tarptautinėje mokymosi veikloje Bragoje, Portugalijoje.

Mokymų metu sužinojome:

 • Apie informacinių ir komunikacinių technologijų (IKT) privalumus ir trūkumus.

 • Kaip naudotis IKT ir kaip išmokti jomis naudotis vyresnio amžiaus asmenims.

 • Apie gyvenimiškas situacijas, kurias galima pagerinti naudojant IKT.

 • Apie pagrindines kliūtis ir sunkumus su kuriais susiduria vyresnio amžiaus asmenys naudodamiesi IKT.

 • Apie žaidybinės veiklos (ang. Gamification) taikymą vyresnio amžiaus asmenims.

 • Išbandėme dvi žaidybinės veiklos (ang. Gamification) platformas:

 • Kahoot! Tai nemokamas internetinis įrankis, skirtas apklausoms, viktorinoms ar diskusijoms organizuoti.

 • Duolingo. Tai kalbos mokymosi platforma, kurioje naudojamos žaidybinės priemonės, kad mokymasis būtų įdomus ir įtraukiantis.

image.png

Asociacija MINTIES BITĖS pradėjo vykdyti naują ERASMUS+ projektą: „Žaidybinė veikla ir metodai senyvo amžiaus žmonėms sustiprinti“, projekto kodas: 2022-2-SK01-KA220-ADU-000092221.

 

2023 m. Balandžio 13-14 d. vyko pirmasis susitikimas Italijoje, Reggio Calabria mieste, IC Bernardino Telesio vidurinėje mokykloje.

Su projektu dirbt net 9 šalys: Lietuva, Italija, Slovakija, Lenkija, Graikija, Rumunija, Danija, Portugalija, Airija.

Pirmojo susitikimo metu:

 • Susipažinome su partneriais ir jų vykdoma veikla.

 • Buvo pristatytas projektas, aptarėme projekto tikslus, uždavinius ir rezultatus bei veiklas, kurias planuojame įgyvendinti.

 • Apsvarstėme kitus projekto susitikimus, tarptautinius seminarus bei viešinimo renginius.

 • Turėjome galimybę stebėti mokinių STEM ir Robotikos užsiėmimus, kurių metu mokiniai taikydami įgytas žinias kūrė architektūros objektą.

image.png
bottom of page