top of page
Working on Laptop

GENDER101
 

Erasmus+ projektas „GENDER 101 – Inovatyvaus įrankio tėvams ir suaugusiųjų švietėjams apie lyčių įvairovę kūrimas

Projekto kodas: 2022-1-MT01-KA220-ADU-000086543

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2022-10-01 – 2024-09-30

Projekto akronimas: GENDER 101

Projekto koordinatoriai: Willingness (Malta)

Projekto partneriai:

Asociacija MINTIES BITĖS (Lietuva)

WYZSZA SZKOLA BIZNESU I NAUK O ZDROWIU (Lenkija)

FUTURE IN PERSPECTIVE LIMITED (Airija)

JANUS S.R.L. (Italija)

Udruga roditelja “Korak po korak“ (Kroatija)

 

Projektu siekiama sukurti, įdiegti, išbandyti ir skleisti inovatyvias, lengvai naudojamas ugdymo priemones, galinčias padėti tėvams ir suaugusiųjų švietėjams plėtoti savo kasdieninę veiklą siekiant palaikyti įvairios lytinės tapatybės jaunimą.

Šio projekto tikslas – padėti tėvams, naudojantis pamokų metu įgytomis žiniomis lyčių įvairovės tema, tinkamai pasiruošti suteikti paramą įvairios lytinės tapatybės vaikams.

Tikimasi pasiekti šiuos rezultatus:

  • Sukurtų efektyvių edukacinių priemonių dėka bus palengvintas tėvų bei suaugusiųjų švietėjų darbas ir kasdieninės veiklos su įvairios lytinės tapatybės jaunimu, taip siekiant juos paremti.

  • Tėvai ir suaugusiųjų švietėjai, kaip socialinių pokyčių vykdytojai, naudodami naują įrankį, padės užtikrinti gerovę sau, savo vaikams ir besimokantiems suaugusiems.

V-Color-Large.jpg

Gegužės 24-25 dienomis vyko antrasis susitikimas Lenkijoje ERASMUS+ projekto „GENDER 101 – Inovatyvaus įrankio tėvams apie lyčių įvairovę kūrimas“.

Projekto kodas: 2022-1-MT01-KA220-ADU-00008543

Susitikimo metu:

  • Pristatėme rezultatus iš rengtų fokus grupių, išskyrėme pagrindinius aspektus, kuriuos planuojame įgyvendinti rengdami metodinę medžiagą.

  • Aptarėme sekančius projekto įgyvendinimo žingsnius

  • Taip pat susitikimo metu aptarėme klausimus dėl tarpinės projekto ataskaitos, peržiūrėjome internetinę svetainę, pateikėme komentarus bei susitarėme dėl sekančio susitikimo Airijoje.

343742207_3524543097765202_4418133133504015790_n.jpg
343452975_951234222694003_1979262917244841541_n.jpg
343714345_643794397608711_3759829341734384564_n.jpg

2023 m. Sausio 24 – 25 d., įvyko pirmasis gyvas projekto „GENDER 101 – Inovatyvaus įrankio tėvams apie lyčių įvairovę kūrimas“ projekto kodas: 2022-1-MT01-KA220-ADU-000086543 susitikimas su partneriais iš Maltos, Lenkijos, Kroatijos ir Italijos.

Susitikimo metu:

  • Turėjome trumpą praktinį seminarą apie lyčių įvairovę.

  • Kalbėjome apie projekto tikslinę grupę, taip pat sudarėme du klausimynus, kurie padės projekto metodologijos kūrimui.

  • Aptarėme projekto valdymą, sklaidą, veiklas, kurias turime įgyvendinti ir jau greitai pasidalinsime su jumis.

327749492_577445903966641_5909858565807577635_n.jpg
328854121_559915439502626_6844978930042907113_n.jpg
bottom of page